Inloggen

Abonneren

Heeft u nog geen login, probeer Liedboek Online dan gratis uit. Of vraag een abonnement aan.

Wat is Liedboek Online?

  • Snel en makkelijk zoeken in de meer dan 1000 liederen van het nieuwe Liedboek.
  • Liederen selecteren en downloaden voor gebruik in de eredienst: liturgieboekjes en beamerpresentaties.
  • Geen gedoe meer met briefjes of verkeerd genoteerde liednummers of verzen tussen beamerteam en predikant: de predikant kan alle liederen van de dienst op zijn moment alvast selecteren (dus ook een lied voor over een half jaar alvast) en het beamerteam downloadt en presenteert de juiste liederen.
  • Historie van gebruikte en gedownloade liederen wordt bijgehouden.

Downloads voor beamer of liturgie

U hebt met uw account toegang tot alle liederen, die u kunt downloaden als platte tekst (om te gebruiken in uw eigen presentatie of liturgie) of als afbeelding, mét of zonder muzieknotatie. Zelfs elk couplet is in deze database beschikbaar met muzieknotatie. De demoversie biedt u 50 downloads om uit te proberen (de demo is uiterlijk 1 maand geldig!), bij de abonneeversie kunt u 250 downloads per week maken.

Uitgebreide zoekfuncties

U kunt zoeken op nummer (zet hier geen Psalm of Gezang voor!), woord, dichter, componist, maar ook op thema of tijd van het kerkelijk jaar. Uw gebruiksgegevens worden opgeslagen in de database en zo kunt u zien welke liederen vaak worden gezongen in uw gemeente en welke liederen u bijvoorbeeld vorig jaar met Pasen heeft gezongen.

Download: Liedlijst - Hemelvaart

Versie 3.0 live

U hebt het wellicht al gemerkt: Liedboek 3.0 is online. We hebben geluisterd naar de opmerkingen van de gebruikers, wat maakt dat de site gebruiksvriendelijker is geworden. De witmarges van de dia's zijn een stuk kleiner,  het zoeken is vergemakkelijkt, u kunt meerdere verzen selecteren in het detailscherm, etc.

 

Mocht u bij het gebruik van deze versie tips, opmerkingen of suggesties hebben, dan ontvangen we deze graag via ons mailadres info@liedboek.nu.

 

Tarieven

Liedboek Online is de database waarin alle liederen uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk zijn opgenomen voor verwerking in beamerpresentaties of liturgieën.
Een complex van factoren is aanleiding tot deze herziening.
Er zijn gesprekken gevoerd met de Protestantse Kerk naar aanleiding van reacties van gemeenten. In het rapport Deputaten Kerkmuziek en Liturgie van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt over o.a. Liedboek 2013 wordt een opmerking gemaakt over het tarief.

Daarnaast is er een voortgaande discussie in de media over auteursrechten en licentieprijzen die BV Liedboek
uiterst serieus neemt. Ook geldt dat in de praktijk het gecombineerde gebruik van boek en Liedboek Online veel vaker voorkomt dan vooraf werd verwacht.


De nieuwe tarieven betekenen een halvering van de licentiekosten. De wijziging geldt met terugwerkende kracht. Dat betekent dat de gemeenten die al een jaarlicentie hebben afgenomen reeds voor twee jaar hebben betaald en pas in het derde jaar weer een factuur ontvangen. Overzicht van nieuwe tarieven

 

Vanuit de praktijk zijn ook nieuwe wensen naar voren gekomen, waarop antwoorden mogelijk zijn gemaakt.
• Deelgebruik is mogelijk. De variant van Liedboek raadplegen wordt uitgebreid met de
mogelijkheid van 60 downloads per jaar. Uitsluitend raadplegen vervalt als abonneevorm.
• In sommige gemeenten wenst men zelf de sheets voor presentatie te maken op basis van eigen
zetwerk en opmaak. Die mogelijkheid biedt Liedboek Online ook. Bij het downloaden kan worden gekozen voor 'platte tekst' die vervolgens in de eigen huisstijl gepresenteerd kan worden.
• Overleg met andere partijen die zich bezighouden met rechtenbeheer is geïnitieerd en wordt
voortgezet als het gaat om vereenvoudiging van regelingen.

 

Doel van dit alles: het voorkómen van onnodige drempels bij de voortgaande introductie van het
nieuwe liedboek.

 

 

Introductiefilm

Bekijkt u bijgaande introductiefilm: hiermee wordt in een paar minuten duidelijk hoe Liedboek Online werkt.

 

 

 

 

 

 

29 mei 2016 – Eerste zondag na Trinitatis

Introïtus
703 + 8
Oecumenisch leesrooster
oude testament:: Num. 27,12-23
antwoordpsalm: Ps. 100
epistel: Open. 7,9-17
evangelie:: Joh. 10,22-30
Liederen Liedboek
oude testament:: 96, 96a, 146a, 146c
antwoordpsalm: 96b
epistel: 346, 723, 9668
evangelie: 534, 840
Alternatief 105, 605, 655, 659

Lied van de week

29 mei 2016 – Eerste zondag na Trinitatis

 

LB 205 – Daar kraait een haan, een goed bericht

Vanaf deze eerste zondag na Trinitatis zal er in de komende maanden regelmatig een lied zijn gekozen dat niet verband houdt met de lezingen van de betreffende zondag, maar dat wel ruim toegepast kan worden of om aandacht vraagt om op het betreffende moment te kunnen zingen. Zo passeren er liederen uit diverse rubrieken van het Liedboek.

Op deze zondag wordt onze aandacht gevestigd op een morgenlied. LB 205 behoort tot de oudste liederen van de kerk: een voorreformatorische hymne van Aurelius Prudentius Clemens, een dichter uit de vierde eeuw. In veel van die hymnen is het lichtmotief belangrijk. Het zijn dan ook vaak morgen- of avondliederen. In dit lied is het licht dat verschijnt een beeld voor Christus die ons ten leven roept.

In het Liedboek voor de kerken kwam ook een vertaling van dit lied voor (gezang 371). De liedboekredactie heeft bij dit lied gekozen voor een vertaling van Andries Govaart (*1954), die de oude woorden meer naar onze tijd brengt en recht doet aan de beeldende taal. Als voorbeeld de tweede strofe: ‘Kom uit je warme bed, roept Hij, / of ben je ziek, doodop of lui?’

De liedboekredactie heeft bij verschillende hymnen een latere melodie geplaatst. Bij dit lied is de middeleeuwse melodie gehandhaafd die ook in het Liedboek voor de kerken bij deze hymne stond.

 

Pieter Endedijk

Uw bestanden worden aangemaakt.

Een moment geduld a.u.b.

U moet eerst liederen selecteren voordat u ze kunt downloaden.

Weet u zeker dat u deze liedlijst en bijbehorende liederen wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u dit lied wilt verwijderen van deze liedlijst?

Typ eerst een trefwoord in.

Uw limiet voor deze lijst is bereikt.
Maak een nieuwe lijst aan om nieuwe liederen toe te kunnen voegen.