Inloggen

Abonneren

Heeft u nog geen login, probeer Liedboek Online dan gratis uit. Of vraag een abonnement aan.

Wat is Liedboek Online?

  • Snel en makkelijk zoeken in de meer dan 1000 liederen van het nieuwe Liedboek.
  • Liederen selecteren en downloaden voor gebruik in de eredienst: liturgieboekjes en beamerpresentaties.
  • Geen gedoe meer met briefjes of verkeerd genoteerde liednummers of verzen tussen beamerteam en predikant: de predikant kan alle liederen van de dienst op zijn moment alvast selecteren (dus ook een lied voor over een half jaar alvast) en het beamerteam download en presenteert de juiste liederen.
  • Historie van gebruikte en gedownloade liederen wordt bijgehouden.

Download liedlijst: 11 maart 2015 - Biddag voor gewas en arbeid

Downloads voor beamer of liturgie

U hebt met uw account toegang tot alle liederen, die u kunt downloaden als platte tekst (om te gebruiken in uw eigen presentatie of liturgie) of als afbeelding, mét of zonder muzieknotatie. Zelfs elk couplet is in deze database beschikbaar met muzieknotatie. De demoversie biedt u 50 downloads om uit te proberen (de demo is uiterlijk 1 maand geldig!), bij de abonneeversie kunt u 250 downloads per week maken.

Uitgebreide zoekfuncties

U kunt zoeken op nummer (zet hier geen Psalm of Gezang voor!), woord, dichter, componist, maar ook op thema of tijd van het kerkelijk jaar. Uw gebruiksgegevens worden opgeslagen in de database en zo kunt u zien welke liederen vaak worden gezongen in uw gemeente en welke liederen u bijvoorbeeld vorig jaar met Pasen heeft gezongen.

  

Versie 3.0!
Na de introductie van Liedboek Online 2.0 is er achter de schermen hard verder gewerkt aan het optimaliseren van het gebruikersgemak van Liedboek Online. In het voorjaar van 2015 komt Liedboek Online 3.0 op de markt.

Met deze nieuwe versie kunt u in 1 keer zowel projectie als tekstbestanden als muziekbestanden downloaden, is het zoeken vergemakkelijkt, kunt u meerdere verzen selecteren in het detailscherm, is de sorteervolgorde logischer gemaakt, treft u een groen vinkje aan in plaats van een downloadpijltje, etc.

 

Mocht u bij het gebruik van deze versie tips, opmerkingen of suggesties hebben, dan ontvangen we deze graag via ons mailadres info@liedboek.nu.

 

 Tarieven

Liedboek Online is de database waarin alle liederen uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk zijn opgenomen voor verwerking in beamerpresentaties of liturgieën.
Een complex van factoren is aanleiding tot deze herziening.
Er zijn gesprekken gevoerd met de Protestantse Kerk naar aanleiding van reacties van gemeenten. In het rapport Deputaten Kerkmuziek en Liturgie van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt over o.a. Liedboek 2013 wordt een opmerking gemaakt over het tarief.

Daarnaast is er een voortgaande discussie in de media over auteursrechten en licentieprijzen die BV Liedboek
uiterst serieus neemt. Ook geldt dat in de praktijk het gecombineerde gebruik van boek en Liedboek Online veel vaker voorkomt dan vooraf werd verwacht.


De nieuwe tarieven betekenen een halvering van de licentiekosten. De wijziging geldt met terugwerkende kracht. Dat betekent dat de gemeenten die al een jaarlicentie hebben afgenomen reeds voor twee jaar hebben betaald en pas in het derde jaar weer een factuur ontvangen. Overzicht van nieuwe tarieven

 

Vanuit de praktijk zijn ook nieuwe wensen naar voren gekomen, waarop antwoorden mogelijk zijn gemaakt.
• Deelgebruik is mogelijk. De variant van Liedboek raadplegen wordt uitgebreid met de
mogelijkheid van 60 downloads per jaar. Uitsluitend raadplegen vervalt als abonneevorm.
• In sommige gemeenten wenst men zelf de sheets voor presentatie te maken op basis van eigen
zetwerk en opmaak. Zij hebben geen behoefte aan de mogelijkheden die Liedboek Online biedt,
wel aan de inhoud van het Liedboek. Onder een aantal voorwaarden willen wij hier
medewerking aan geven. Deze gemeenten dienen wel te voldoen aan de eisen van het
auteursrecht. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door een licentie af te sluiten bij Liedboek
Online.
• Overleg met andere partijen die zich bezighouden met rechtenbeheer is geïnitieerd en wordt
voortgezet als het gaat om vereenvoudiging van regelingen.

 

Doel van dit alles: het voorkómen van onnodige drempels bij de voortgaande introductie van het
nieuwe liedboek.

 

 

Introductiefilm

Bekijkt u bijgaande introductiefilm: hiermee wordt in een paar minuten duidelijk hoe Liedboek Online werkt.

 

 

 

 

 

 

8 maart 2015 – Derde zondag in de veertig dagen

Introïtus
535d + 25; 25a
Oecumenisch leesrooster
oude testament: Ex. 20,1-17
antwoordpsalm Ps. 19,8-15
epistel:: Rom. 7,14-25
evangelie: Joh. 2,13-22(25)
Liederen Liedboek
oude testament: 19:3-6, 311, 312, 320, 540
antwoordpsalm 19a
epistel 13a, 974
evangelie 187, 10015

Lied van de week

8 maart 2015

LB 1001 – De wijze woorden en het groot vertoon

‘Deze wereld omgekeerd’. De titel van het lied geeft kort en krachtig aan waar de woorden over gaan. De eerste strofe verhaalt dat alle uiterlijk vertoon er niet toe doet. De ogen van de sterken worden beschaamd door Gods kracht die in zwakheid woont. Het woord van God wil deze wereld omgekeerd: geen honger en dorst, geen vluchtelingen, alleen mensen met een toekomst (strofe 2). Dat ‘woord’ heet in de derde strofe ‘droom’, maar dan in de betekenis van een visioen, waarin een nieuwe wereld van vrede en recht zichtbaar wordt.

Hoewel de dichter bij het schrijven 1 Korintiërs 1,18-22 in gedachten had – over zwakheid en dwaasheid – kan dit lied vaker gezongen worden dan alleen als dat bijbelgedeelte aan de orde is. Zo past het lied op deze zondag bij het evangelie.

Bernard Huijbers schreef de melodie bij een andere tekst van Oosterhuis. Blijkbaar was de dichter daar zo tevreden over dat hij nog twee teksten op deze melodie schreef (zie ook Lied 537). Het is een vertellende melodie die het beste rustig gezongen kan worden, zodat de vele beelden in de tekst goed tot hun recht komen.

 

Pieter Endedijk

Uw bestanden worden aangemaakt.

Een moment geduld a.u.b.

U moet eerst liederen selecteren voordat u ze kunt downloaden.

Weet u zeker dat u deze liedlijst en bijbehorende liederen wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u dit lied wilt verwijderen van deze liedlijst?

Typ eerst een trefwoord in.

Uw limiet voor deze lijst is bereikt.
Maak een nieuwe lijst aan om nieuwe liederen toe te kunnen voegen.