Inloggen

Abonneren

Heeft u nog geen login, probeer Liedboek Online dan gratis uit. Of vraag een abonnement aan.

Wat is Liedboek Online?

  • Snel en makkelijk zoeken in de meer dan 1000 liederen van het nieuwe Liedboek.
  • Liederen selecteren en downloaden voor gebruik in de eredienst: liturgieboekjes en beamerpresentaties.
  • Geen gedoe meer met briefjes of verkeerd genoteerde liednummers of verzen tussen beamerteam en predikant: de predikant kan alle liederen van de dienst op zijn moment alvast selecteren (dus ook een lied voor over een half jaar alvast) en het beamerteam downloadt en presenteert de juiste liederen.
  • Historie van gebruikte en gedownloade liederen wordt bijgehouden.

Downloads voor beamer of liturgie

U hebt met uw account toegang tot alle liederen, die u kunt downloaden als platte tekst (om te gebruiken in uw eigen presentatie of liturgie) of als afbeelding, mét of zonder muzieknotatie. Zelfs elk couplet is in deze database beschikbaar met muzieknotatie. De demoversie biedt u 50 downloads om uit te proberen (de demo is uiterlijk 1 maand geldig!), bij de abonneeversie kunt u 250 downloads per week maken.

Uitgebreide zoekfuncties

U kunt zoeken op nummer (zet hier geen Psalm of Gezang voor!), woord, dichter, componist, maar ook op thema of tijd van het kerkelijk jaar. Uw gebruiksgegevens worden opgeslagen in de database en zo kunt u zien welke liederen vaak worden gezongen in uw gemeente en welke liederen u bijvoorbeeld vorig jaar met Pasen heeft gezongen.

Download: Liedlijst - Hemelvaart

Versie 3.0 live

U hebt het wellicht al gemerkt: Liedboek 3.0 is online. We hebben geluisterd naar de opmerkingen van de gebruikers, wat maakt dat de site gebruiksvriendelijker is geworden. De witmarges van de dia's zijn een stuk kleiner,  het zoeken is vergemakkelijkt, u kunt meerdere verzen selecteren in het detailscherm, etc.

 

Mocht u bij het gebruik van deze versie tips, opmerkingen of suggesties hebben, dan ontvangen we deze graag via ons mailadres info@liedboek.nu.

 

Tarieven

Liedboek Online is de database waarin alle liederen uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk zijn opgenomen voor verwerking in beamerpresentaties of liturgieën.
Een complex van factoren is aanleiding tot deze herziening.
Er zijn gesprekken gevoerd met de Protestantse Kerk naar aanleiding van reacties van gemeenten. In het rapport Deputaten Kerkmuziek en Liturgie van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt over o.a. Liedboek 2013 wordt een opmerking gemaakt over het tarief.

Daarnaast is er een voortgaande discussie in de media over auteursrechten en licentieprijzen die BV Liedboek
uiterst serieus neemt. Ook geldt dat in de praktijk het gecombineerde gebruik van boek en Liedboek Online veel vaker voorkomt dan vooraf werd verwacht.


De nieuwe tarieven betekenen een halvering van de licentiekosten. De wijziging geldt met terugwerkende kracht. Dat betekent dat de gemeenten die al een jaarlicentie hebben afgenomen reeds voor twee jaar hebben betaald en pas in het derde jaar weer een factuur ontvangen. Overzicht van nieuwe tarieven

 

Vanuit de praktijk zijn ook nieuwe wensen naar voren gekomen, waarop antwoorden mogelijk zijn gemaakt.
• Deelgebruik is mogelijk. De variant van Liedboek raadplegen wordt uitgebreid met de
mogelijkheid van 60 downloads per jaar. Uitsluitend raadplegen vervalt als abonneevorm.
• In sommige gemeenten wenst men zelf de sheets voor presentatie te maken op basis van eigen
zetwerk en opmaak. Die mogelijkheid biedt Liedboek Online ook. Bij het downloaden kan worden gekozen voor 'platte tekst' die vervolgens in de eigen huisstijl gepresenteerd kan worden.
• Overleg met andere partijen die zich bezighouden met rechtenbeheer is geïnitieerd en wordt
voortgezet als het gaat om vereenvoudiging van regelingen.

 

Doel van dit alles: het voorkómen van onnodige drempels bij de voortgaande introductie van het
nieuwe liedboek.

 

 

Introductiefilm

Bekijkt u bijgaande introductiefilm: hiermee wordt in een paar minuten duidelijk hoe Liedboek Online werkt.

 

 

 

 

 

 

3 juli 2016 – Derde zondag van de zomer

Introïtus
710b + 84
Oecumenisch leesrooster
oude testament: Jes. 66,10-14
antwoordpsalm Ps. 66,1-12
epistel:: Gal. 6,1-10.14-18
evangelie: Luc. 10,1-20

Alternatief

oude testament: Num. 23,1-12
Liederen Liedboek
bij oude testament: 66:1-4, 811
antwoordpsalm: 66a + gesproken tekst, 122a
bij epistel: 686
bij evangelie: 819, 965, 967
alternatief: 605, 655, 659

Lied van de week

3 juli 2016 – Derde zondag van de zomer

 

LB 66a – Jubilate Deo

Een canon is een zangvorm die op bepaalde plaatsen in de liturgie kan worden toegepast. Het zingen van canons vraagt om organisatie en leiding: er moeten groepen worden gevormd en de canon moet worden geleid, inzetten en afsluiting(en) moeten worden aangegeven. Dat vraagt om een geschoolde musicus. Het leiden van canons wordt vaak onderschat.

De canon ‘Jubilate Deo’ is op deze zondag te gebruiken. De antwoordpsalm (de psalm na de oudtestamentische lezing) is Psalm 66 en de tekst van deze canon is ontleend aan het begin van deze psalm. Een antwoordpsalm is een beurtzang. Die vorm is te bereiken door de canon steeds af te wisselen met enkele gelezen psalmverzen. Het is aan te bevelen de meerstemmigheid op te bouwen: eerste keer eenstemmig, tweede keer tweestemmig, etc. De canon kan ook met maximaal drie groepen worden gezongen (dan inzetten bij 1, 3 en 5).

De oorspronkelijke melodie van de canon werd geschreven door Michael Praetorius (1571/72-1621), maar tekstplaatsing en ritme werden in Taizé aangepast.

 

Pieter Endedijk

Uw bestanden worden aangemaakt.

Een moment geduld a.u.b.

U moet eerst liederen selecteren voordat u ze kunt downloaden.

Weet u zeker dat u deze liedlijst en bijbehorende liederen wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u dit lied wilt verwijderen van deze liedlijst?

Typ eerst een trefwoord in.

Uw limiet voor deze lijst is bereikt.
Maak een nieuwe lijst aan om nieuwe liederen toe te kunnen voegen.